Millenet Mobilny zapewnia bezpieczny dostęp do produktów i usług bankowych.

  • H@słaSMS to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy. H@słaSMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej oraz w Millenecie Mobilnym dla Klientów Indywidualnych, Prestige, Private oraz Biznes.
  • Bezpieczeństwo wersji przeglądarkowej Banku Millennium zapewnia użycie transmisji szyfrowanej 256-bitowym protokołem SSL gwarantującym bezpieczeństwo i poufność transmisji danych. Informacja o metodzie kodowania znajduje się w przedrostku https:// umieszczonym na początku adresu strony.
  • Kwota transakcji zlecanych za pośrednictwem Millenetu Mobilnego jest ograniczona Limitem Mobilnym w maksymalnej wysokości 10 000 PLN (ograniczenie dotyczy przelewów krajowych, natychmiastowych oraz doładowań). Limit Mobilny można edytować w Millenet > Profil > Ustawienia zabezpieczeń > Edytuj Limit mobilny.

Zasady bezpieczeństwa, których powinieneś przestrzegać zawsze, gdy zarządzasz swoim bankowym portfelem za pośrednictwem systemu Millenet Mobilny:

  • Przy każdym połączeniu z systmem Millenet Mobilny pamiętaj aby sprawdzić, czy na ekranie urządzenia jest widoczny symbol kłódki świadczący o szyfrowanym połączeniu z Bankiem (SSL),
  • Nigdy nie zapisuj w przeglądarce i nie ujawniaj nikomu swoich danych ( Millekod, hasło),
  • Nie wprowadzaj danych poufnych (identyfikator, kod, hasło) z telefonu lub innego urządzenia, do którego dostęp mają inne osoby. Na takim urządzeniu mogą być zainstalowane aplikacje służące do przechwytywania wprowadzanych danych,
  • Po zakończeniu pracy z systemem Millenet Mobilny pamiętaj o wylogowaniu się,

Ze względów bezpieczeństwa odradza się korzystania z przeglądarki Opera Mini. Połączenia wykonywane przy wykorzystaniu tej przeglądarki odbywają się poprzez serwery pośredniczące Opery, które operują na danych nieszyfrowanych. Może to stanowić poważne zagrożenie dla Klientów Banku Millennium.